Công khai tài chính

Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022

Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022

Xem thêm

Quyết định công khai kế hoạch mua sắm tài sản công năm 2022

Quyết định công khai kế hoạch mua sắm tài sản công năm 2022

Xem thêm

QĐ công bố công khai tình hình thực hiện DT 2021

QĐ công bố công khai tình hình thực hiện DT 2021

Xem thêm

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Xem thêm

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021

Xem thêm

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III.2021 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III.2021 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

Xem thêm

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021

Xem thêm

Quyết định công bố công khai quyết toán năm 2020 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

Quyết định công bố công khai quyết toán năm 2020 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

Xem thêm

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021

Xem thêm

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020

Xem thêm
<<<12>>