• ảnh banner 1
  • Banner1
  • ảnh banner 4
  • ảnh banner 5

Sự kiện nổi bật

Tin tức & sự kiện

Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch một cách bền vững

Ngày 23.5, tại chùa Bái Đính, (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn), Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã...

Ninh Bình xác định chiến lược quảng bá Di sản thế giới Tràng An

Dựa trên các giá trị nổi bật toàn cầu mà Di sản Tràng An đã được công nhận, Ninh Bình sẽ...

Di tích và danh thắng

Di sản văn hóa phi vật thể

Giá vé tham quan

Hướng dẫn du lịch