Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
banner trên
Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2030
Số ký hiệu văn bản Số 105/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 22/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết - Nghị định - Thông tư
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Chủ tịch
Tài liệu đính kèm 105_2023_nq_chinh-sach-ho-tro-ptr-dl.pdf
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
QĐ số 25/QĐ-BQLDTTA 13/05/2024 Về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện lãnh đạo Ban quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 (Có đính kèm danh sách)
Lượt xem: 25
QĐ số 26/QĐ-SDL 30/01/2024 Quyết định về việc bổ nhiệm lại viên chức
Lượt xem: 101
TB số 05/TB-BQLDTTA 26/01/2024 Thông báo về việc công khai niêm yết Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2023
Lượt xem: 91
QĐ số 62/QĐ-BQLDTTA 10/11/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo phòng Quản lý Môi trường và Cảnh quan
Lượt xem: 133
BC số 72/BC-BQLDTTA 10/11/2023 Báo cáo về việc tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Từ năm 2022 đến thết tháng 9 năm 2023)
Lượt xem: 95
Số 61/QĐ-BQLDTTA 08/11/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu
Lượt xem: 125
Số 60/QĐ-BQLDTTA 07/11/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo phòng Hợp tác - Đối ngoại
Lượt xem: 88
Số 59/QĐ-BQLDTTA 07/11/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính
Lượt xem: 86
Thông báo số 28 27/10/2023 Thông báo kết quả kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường đối với Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 90
Biên bản kiểm tra 13/10/2023 Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại Quần thể danh thắng Tràng An
Lượt xem: 90
12345