Chi tiết cuộc thi: Thể lệ cuộc thi "Người đẹp Áo dài NBTV 2021"