Xem chi tiết: Thể lệ cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Nghệ An