Trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được tỉnh ban hành nhằm hỗ trợ du lịch phát triển. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được tỉnh quan tâm, đầu tư cả về kinh phí, phương thức tổ chức và được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: quảng cáo du lịch tấm lớn tại các cửa ngõ vào Ninh Bình; phát hành ấn phẩm, tài liệu với 4 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp và Nhật...

Tỉnh đã tạo điều kiện hỗ trợ các đoàn làm phim, các hãng truyền hình, công ty sản xuất chương trình truyền hình, các kênh truyền hình đến quay phim và ghi hình tại Ninh Bình. Hoạt động giới thiệu quảng bá du lịch Ninh Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang thông tin điện tử của ngành Du lịch tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào giới thiệu, quảng bá hình ảnh các khu, điểm du lịch, các loại hình du lịch và các dịch vụ đi kèm..., từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình.

Hàng năm, tỉnh giao Sở Du lịch tổ chức và phối hợp tham gia nhiều Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tại các hội chợ du lịch trong và ngoài nước như: Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam; Hội chợ du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh; hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch các tỉnh trong khu vực; tổ chức gian hàng tại Hội chợ Ocop khu vực phía Bắc - Quảng Ninh... 

Tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch 1

Gian hàng du lịch Ninh Bình tại Hội chợ du lịch Quốc tế Hà Nội 2019. Ảnh: Minh Đường

Đồng thời, tổ chức đón các đoàn phóng viên báo chí, các doanh nghiệp lữ hành đi khảo sát, xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch Ninh Bình để giới thiệu cho khách du lịch. 

Đặc biệt, Sở đã phối hợp với VNPT Ninh Bình xây dựng và đưa vào khai thác có hiệu quả phần mềm “Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động”. Hệ thống không chỉ cung cấp các chức năng, tiện ích cho du khách, mà còn quảng bá, tăng thêm cơ hội kinh doanh, tăng doanh thu cho các doanh nghiệp làm du lịch. 

Sau khi đưa vào sử dụng, bước đầu hệ thống du lịch thông minh đã thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia; hàng nghìn lượt truy cập của du khách trong và ngoài nước tìm hiểu về du lịch Ninh Bình đã góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với Ninh Bình. 

Công tác xã hội hóa hoạt động quảng bá du lịch Ninh Bình được đẩy mạnh, các doanh nghiệp đã tích cực đóng góp kinh phí tham gia xúc tiến quảng bá du lịch tại các hội chợ lớn như: Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội; Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận nữa trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch là tỉnh đã triển khai tổ chức thành công Tuần Du lịch Ninh Bình “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”, góp phần tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút khách du lịch về Ninh Bình trong mùa thấp điểm, nhằm hạn chế tính mùa vụ trong hoạt động du lịch của tỉnh. 

Theo đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay du lịch phát triển chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của Ninh Bình cũng còn hạn chế, nhất là công tác nghiên cứu, dự báo thị trường. 

Hình ảnh du lịch Ninh Bình chưa được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến. Xác định hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch là “mắt xích” quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh, do đó, trong thời gian tới ngành Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường hơn nữa công tác quảng bá, xúc tiến. 

Tích cực triển khai thực hiện công tác xã hội hóa và tăng cường liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Bên cạnh đó, có sự kết hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giữa địa phương và Trung ương trong quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua nhiều hoạt động, hình thức khác nhau. 

Quan tâm nghiên cứu thị trường, xây dựng và tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm trọng điểm, gắn với các sự kiện văn hóa, lễ hội, hội chợ, hội nghị, hội thảo tại các tỉnh, thành phố. Chú trọng xây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Cùng với tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, ngành Du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về du lịch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch; tăng cường công tác quản lý nhà nước; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, sản phẩm du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ..., từng bước đưa du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn; Tin bài: Giáng Hương