Đại dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2020 đến nay đã tác động nặng nề tới hoạt động du lịch. Năm 2021, toàn tỉnh chỉ đón được hơn 1,3 triệu lượt khách, thấp nhất trong 14 năm qua. Hoạt động du lịch gần như bị đóng băng. Các khu, điểm du lịch phải đóng cửa gần 7 tháng, thời gian còn lại hoạt động cầm chừng. 

Theo thống kê, có 250/690 cơ sở lưu trú đóng cửa hoặc phải thu hẹp quy mô. Số lao động bị ngừng, nghỉ việc khoảng 8.600 lao động/tổng số 14.500 lao động trực tiếp toàn ngành, chiếm 59,3%. Do vậy, nhiều lao động bắt buộc phải chuyển dịch sang lĩnh vực khác ở các khu công nghiệp.

Mặc dù, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Du lịch đã kịp thời tham mưu các cơ chế, chính sách quan trọng, mang tính định hướng để tiếp tục phát triển du lịch trong giai đoạn mới. 

Ngành đã tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng chế độ. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý di sản được ngành thường xuyên quan tâm thực hiện và triển khai quyết liệt, nghiêm túc. 

Đặc biệt trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng công tác xúc tiến quảng bá đã được tăng cường trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng (báo đài, website, mạng xã hội). Sở Du lịch đã tập trung triển khai công tác chuyển đổi số, lập xong đề cương nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông số ngành Du lịch. 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng với tỉnh và ngành Du lịch, năm có nhiều sự kiện quan trọng, do vậy ngành Du lịch sẽ tập trung tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, mang tính đột phá. 

Trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; tham mưu triển khai hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm; thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch mới, sản phẩm du lịch an toàn để thu hút khách. 

Để chuẩn bị cho sự phục hồi của ngành Du lịch trong giai đoạn mới, ngành Du lịch sẽ rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch hiện nay, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ phát triển du lịch thông minh, xây dựng các sản phẩm "du lịch không chạm"; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong giai đoạn mới…

Sở Du lịch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 2

Đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch vào thành tích chung của tỉnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: tập thể lãnh đạo Sở Du lịch tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương kế hoạch quản lý và tạo điều kiện cho du lịch phát triển theo đúng định hướng của tỉnh đã đề ra tại Nghị quyết 07/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045. 

Trong thời gian tới, ngành Du lịch cần chú trọng quản lý, chấn chỉnh loại hình kinh doanh homestay theo đúng quy định. Tích cực triển khai và đi đầu trong chuyển đổi số. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19. 

Tham gia sớm và có trách nhiệm đối với công tác quy hoạch vùng và quy hoạch ngành để đảm bảo tính ổn định phát triển của du lịch cũng như các ngành kinh tế khác. Có chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa để khai thác phục vụ cho phát triển du lịch. 

Nhân dịp này, các tập thể, các nhân của ngành Du lịch có thành tích xuất sắc trong năm 2021 đã được các cấp tuyên dương, khen thưởng. 

Nguồn: baoninhbinh.org.vn