ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 ngày 16/11/2015.

Quyết định số 1261/QĐ-UBND