Sau thời gian các khu, điểm du lịch được phép mở cửa đón khách du lịch nội tỉnh (từ ngày 15/11/2021) và thí điểm đón khách ngoại tỉnh theo tour an toàn khép kín (từ ngày 04/12/2021, toàn tỉnh đã đón được 28.150 lượt khách, trong đó khách đi theo chương trình du lịch an toàn, khép kín có 10 đoàn với 100 khách.

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam, căn cứ tình hình thực tế kiểm soát dịch COVID -19 và công tác phòng, chống dịch của các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, ngày 26/01/2022, Sở Du lịch đã có Văn bản số 71/SDL-QLDL2 đề nghị UBND tỉnh cho phép mở cửa hoạt động các khu, điểm du lịch đón khách du lịch ngoại tỉnh đến với Ninh Bình.

Tại phiên giao ban ngày 28/01/2022, lãnh đạo UBND tỉnh đã thống nhất đồng ý với đề nghị của Sở Du lịch Ninh Bình để các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh, kể từ ngày 01/02/2022.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu các các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức hoạt động đón khách du lịch an toàn, hiệu quả và tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Nguồn: baoininhbinh.org.vn