Dự Lễ ký kết hợp tác có lãnh đạo: Sở Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư tỉnh An Giang; dại diện các doanh nghiệp du lịch 2 tỉnh Ninh Bình và An Giang.

Tại buổi lễ, các đại biểu xem video clip giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của 2 tỉnh; nghe đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của 2 tỉnh giới thiệu khái quát về các khu, điểm du lịch nổi tiếng của mình.

Biên bản thỏa thuận được ký kết nhằm tăng cường hiệu quả trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá, truyền thông về hình ảnh, thông tin sản phẩm, dịch vụ du lịch tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh An Giang. 

Theo đó, 2 địa phương sẽ hợp tác trao đổi thông tin du lịch, tài liệu ấn phẩm quảng bá du lịch; hỗ trợ tuyên truyền, thông tin đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, nhân dân về các sự kiện văn hóa và du lịch của 2 địa phương; tích cực tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch của nhau.

Mỗi địa phương tăng cường vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia các hội chợ, hội thảo, triển lãm về du lịch do hai bên tổ chức; các doanh nghiệp du lịch hai bên tích cực hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch.

Căn cứ vào thế mạnh của từng địa phương về tài nguyên du lịch, về sản phẩm và các sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, ngành du lịch xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến chung.

Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch kết nối, hợp tác, ký kết các hợp đồng nguyên tắc về xây dựng tour, tuyến, sử dụng sản phẩm du lịch giữa 2 địa phương; tăng cường tổ chức đón các đoàn Farmtrip, Presstrip; học tập kinh nghiệm, học tập các mô hình du lịch đến từ 2 phía Ninh Bình và An Giang.

Đẩy mạnh liên kết cổng thông tin điện tử du lịch, các trang mạng xã hội giữa 2 địa phương; quảng bá, tuyên truyền về thông tin, hình ảnh, tin tức liên quan đến du lịch trên cổng thông tin điện tử, trên các trang mạng xã hội của cả 2 bên.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn