Tham dự Lớp tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND huyện Hoa Lư; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo HĐND - UBND xã Trường Yên; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các thôn trong xã Trường Yên; và  các đồng chí đại diện cho cơ sở kinh doanh dịch vụ Du lịch và nhân dân địa phương trên địa bàn xã Trường Yên.

Lớp tập huấn tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch bền vững nằm trong Kế hoạch hàng năm của Ban quản lý. Mục đích của Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng của Di sản và những giá trị của Di sản cho cộng động địa phương nói chung và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu Di sản nói riêng.

Phát biểu tại Lớp tập huấn, đồng chí Bùi Quang Ninh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An báo cáo công tác quản lý Di sản trên địa bàn xã Trường Yên, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn và thách thức trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản.

Các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu chung về Di sản Quần thể Danh thắng Tràng An; vai trò của cộng đồng địa phương trong công tác bảo vệ Di sản; Phổ biến một số quy định quản lý Di sản, quy chế phối hợp với UBND huyện Hoa Lư trong công tác quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Cũng tại lớp tập huấn đồng chí Hoàng Văn Hoan, Phó Chủ tịch xã Trường Yên đại diện cho chính quyền địa phương phát biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản; đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, giảng viên trường Đại học Hoa Lư đã trình bày kỹ năng phát triển sản phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong vùng di sản và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh du lịch để các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có thể áp dụng, triển khai và phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ Di sản, chấp hành các quy định trong hoạt động du lịch và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của các tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ du lịch trong địa bàn xã Trường Yên và trong khu vực huyện Hoa Lư./. 

Tin bài: Trịnh Giang