Thời gian bán vé: Từ 7h00 đến ngày 17h00 tất cả các ngày trong tuần.

Khu du lịch sinh thái Tràng An mở cửa đón khách từ ngày 2/2/2022 2

Trong thời gian hoạt động, Khu du lịch sinh thái Tràng An sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, các khuyến cáo của Bộ Y tế, Chỉ thị của Chính phủ về phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo an toàn cho khách du lịch. 

Tin bài: Linh Linh