Khóa tập huấn được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về du lịch và hoạt động marketing du lịch ở Việt Nam, tập trung vào việc giúp cho học viên - các nhà quản lý doanh nghiệp du lịch nắm được những kiến thức cơ bản về kế hoạch và chiến lược marketing du lịch bền vững, có trách nhiệm tại doanh nghiệp du lịch có quy mô vừa và nhỏ với những thành tố và quy trình triển khai cơ bản.

Mục tiêu chính của khóa tập huấn là giúp các học viên hiểu được tầm quan trọng của tính xác thực và nguyên bản trong tiếp thị và truyền thông trong du lịch bền vững; Xác định được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vai trò của trách nhiệm này trong tiếp thị bền vững; Lựa chọn được các thông điệp tiếp thị bền vững có thể truyền đạt tới du khách; Xây dựng được danh mục công việc cần làm cho một kế hoạch tiếp thị bền vững; Đánh giá và lựa chọn được kênh truyền thông phù hợp bao gồm các kênh truyền thông số và mạng xã hội để lan tỏa các thông tin du lịch bền vững.

Các hình ảnh tại buổi tập huấn:

Khóa tập huấn “Tiếp thị du lịch bền vững” 2

Khóa tập huấn “Tiếp thị du lịch bền vững” 3

Khóa tập huấn “Tiếp thị du lịch bền vững” 4

Khóa tập huấn “Tiếp thị du lịch bền vững” 5

Khóa tập huấn “Tiếp thị du lịch bền vững” 6

Khóa tập huấn bao gồm các bài giảng lý thuyết kết hợp với các hoạt động nhóm cũng như các trò chơi có tính tương tác cao. Qua các bài tập nhóm, học viên sẽ tập trung thảo luận về những thách thức phát triển bền vững cũng như cách thức áp dụng các nguyên tắc thực hành du lịch có trách nhiệm, tiếp thị du lịch bền vững, nhằm định hướng, cải thiện sự bền vững trong phát triển sản phẩm du lịch.

Tin bài: Bùi Lan