Những năm qua, du lịch Ninh Bình đã có bước phát triển khá nhanh và toàn diện, giai đoạn năm 2010-2019, tốc độ tăng trưởng về khách du lịch đạt 11%/năm, về doanh thu du lịch đạt 23,6%/năm. Riêng năm 2019, Ninh Bình đón được 7,65 triệu lượt, tăng 4,79% so với năm 2018. 

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động du lịch của thế giới nói chung và của Ninh Bình nói riêng. Tại Ninh Bình, ước tỉnh có khoảng 8.600 lao động/tổng số 14.500 lao động toàn ngành, chiếm 59,3% bị ngừng hoặc giãn công việc. Hiện nay, có khoảng 450/690 cơ sở lưu trú đóng cửa, với 2.500/3.800 lao động trong cơ sở lưu trú (bằng 65,7%) tạm thời không có việc làm. Năm 2021, toàn tỉnh ước đón 1,1 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 710 tỷ đồng. 

Bám sát Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045, trong đó đã xác định: phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 

Để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đồng thời chuẩn bị cho các phương án đón khách du lịch trở lại Ninh Bình những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, góp phần phục hồi và phát triển du lịch Ninh Bình, lớp bồi dưỡng đã tập trung cung cấp các kiến thức nghiệp vụ về: lễ tân, buồng, bàn, bán hàng trực tuyến... trong tình hình mới, đảm bảo, phù hợp với các yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12/11.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn