Xem chi tiết cụ thể: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư"' năm 2021