Thuyết minh viên khu du lịch Tràng An
Họ và tên: Trần Thanh Huyền
Số thẻ: 164.208.735
Chức vụ: Tổ trưởng điều hành hướng dẫn khu du lịch Tràng An
Điện thoại: 098.530.8790

Thuyết minh viên khu chùa Bái Đính
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Số thẻ: 164.302.383
Chức vụ: Tổ trưởng điều hành thuyết minh viên khu du lịch chùa Bái Đính
Điện thoại: 0984.361.455

Thuyết minh viên Khu du lịch Cố đô Hoa Lư
Họ và tên: Nguyễn Thị Thục
Số thẻ: 164.067.354
Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Hoa Lư
Điện thoại: 0916.135.441

Trang An Golf & Country Club
Địa chỉ: Kỳ Phú - Nho Quan - Ninh Bình
Email: mktg@trangangolf.com.
Hotline: 035 777 3311/ 0229 333111