Năm 2021 là một năm ngành du lịch gặp nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Sở Du lịch, sự phối hợp, tạo diều kiện giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tiếp thu các ý kiến tham luận của đại diện các Phòng Quản lý Môi trường và Cảnh quan, Phòng Hợp tác Đối ngoại, Phòng Nghiệp vụ nghiên cứu và Phòng Tổ chức Hành chính. Các ý kiến tham luận đã nêu bật được nhiệm vụ  hoạt động của từng phòng trong năm 2021 và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản trong năm 2022.

Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022 3

Đồng chí Bùi Quang Ninh, Phó Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, trình bày Báo cáo tổng kết năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đạt được trong năm vừa qua. Đặc biệt, đồng chí bày tỏ sự khen ngợi công tác quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Ninh Bình nói chung và Quần thể danh thắng Tràng An nói riêng trên website trangandanhthang.vn với hơn 2 triệu lượt truy cập trong 1 năm. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Cao Tấn cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức đặt ra cho Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trong thời gian tới.

Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022 9

Đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Việt Thắng, Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phát biểu cảm ơn, tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo Sở, nhận nhiệm vụ và định hướng cho cán bộ trong cơ quan. Năm 2022, Ban quản lý sẽ bám sát và thực hiện theo các phương hướng đã đề ra, trong đó cần duy trì và phát huy việc gắn kết với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường hợp tác quảng bá với các khu Di sản; duy trì và sáng tạo hơn nữa trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và các giá trị di sản; nghiên cứu xây dựng dịch vụ “thực tế ảo” với ứng dụng công nghệ 3D/4D, các app du lịch thông minh, bản đồ số du lịch, lắp đặt kiosk tra cứu thông tin du lịch để nnang cao trải nghiệm của khách du lịch trong; tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, các hoạt động xây dựng, tu bổ, tôn tạo trong khu di sản; áp dụng phần mềm chuyển đổi số vào công tác quản lý để đạt hiệu quả cao hơn; làm mới các đề tài nghiên cứu khoa học; phát huy tinh thần làm việc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo.

Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022 10

Đồng chí Bùi Việt Thắng, Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phát biểu tại Hội nghị

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, thay mặt Ban lãnh đạo Sở Du lịch, đồng chí Nguyễn Cao Tấn đã biểu dương, trao bằng khen cho tập thể cơ quan, cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đồng chí Bùi Việt Thắng Bí thư chi bộ, Giám đốc ban Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch cho các đồng chí có thành tích xuất sắc.

Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022 4

Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022 5

Tiếp đó, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động của ban Thanh tra Nhân dân, công khai tài chính Công đoàn, công khai tài chính cơ quan năm 2021 và dự toán ngân sách cấp cho năm 2022.

Hội nghị đã nhận được tham luận về công tác nâng cao kết quả chăm lo đời sống đối với đoàn viên công đoàn, công tác Nữ công, các phong trào thi đua đạt hiệu quả và công tác tham gia xây dựng, quản lý, kiểm tra giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ viên chức, người lao động. Các bài tham luận có nội dung sâu sắc, thiết thực, gắn với tình hình thực tế của cơ quan.

Sau phần giải đáp và kết luận phần tham luận, Hội nghị tiến hành ký giao ước thi đua và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức.

Phát huy những thành tích đã đạt được và với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, năm 2022, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phấn đấu sẽ hoàn thành tốt Nghị quyết hội nghị đề ra.

Tin bài: Linh Linh; Ảnh: Duy Linh