Hội nghị có sự tham gia của gần 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt các thôn, xã thuộc các xã; Trường Yên, Ninh Hòa, Ninh Giang, Ninh mỹ, huyện Hoa Lư và Ban quản lý các Khu di tích trên địa bàn 4 xã. Tham dự Hội nghị tập huấn các đại biểu được nghe và cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới quần thể danh thắng Tràng An, đặc biệt là trên địa bàn huyện Hoa Lư.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tại Hội nghị, phổ biến Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An; Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ về quy định bảo vệ quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới ở Việt Nam; Phổ biến Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe và trao đổi ý kiến trực tiếp với PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam về giới thiệu tầm quan trọng của Di sản thế giới đối với sự phát triển KT-XH địa phương; vai trò của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

 

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam

 

Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân lãnh đạo địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, cảnh quan và bảo tồn, các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản để trao truyền cho các thế hệ mai sau theo đúng tinh thần Công ước Di sản thế giới, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tin bài: Phòng Hợp tác Đối ngoại

Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An