Tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Sinh Khánh, Phó Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Câu lạc bộ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản Văn hoá, Văn phòng UNESCO Hà Nội; sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, ngành, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra và được Uỷ ban Di sản đánh giá cao. Các khu di sản đã hoàn thiện Báo cáo quốc gia định kỳ vòng 3 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; tham gia khoá tập huấn trực tuyến về Đánh giá tác động Di sản trong Quản lý Di sản Bền vững; tham dự Kỳ họp thứ 44 của Uỷ ban Di sản Thế giới tại Trung Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại nhiều nguyên nhân, hạn chế, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chung của Câu lạc bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Việt Thắng, Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã trân trọng bày tỏ cảm ơn sự phối hợp, nhiệt tình giúp đỡ của các thành viên trong Câu lạc bộ đã tạo nên những thành công trong năm 2021. Qua đó, bày tỏ mong muốn các thành viên trong câu lạc bộ tiếp tục phối hợp tốt nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh các Di sản thế giới đến với du khách trong nước và quốc tế; tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm, định hướng quản lý bảo tồn và phát huy các giá trị di sản giữa các Ban quản lý; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Câu lạc bộ, góp phần phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh có Di sản Thế giới.

Hội nghị bàn giao chúc danh Chủ tịch Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam 2

Sau khi tiếp nhận chức danh Chủ tịch Câu lạc bộ các Di sản sản thế giới tại Việt Nam năm 2022 từ Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An giao lại, Đồng chí Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ thay mặt Câu lạc bộ nhận nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ năm trong 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo tồn Di sản thế giới nói chung và phát triển du lịch của từng đơn vị nói riêng.

Tin bài: Linh Linh