Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 1

Lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, do Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 2

Các đại biểu quốc tế dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 hành hương về đất Phật Yên Tử (Quảng Ninh). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 3

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 4

Buổi thuyết trình: Vai trò Phật giáo trong việc ngăn ngừa chiến tranh của đoàn Tăng Thân Làng Mai, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, do Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 5

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc năm 2008, ngày 14/5/2008, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 6

Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình của các tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, ngày 16/5/2008, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 7

Các phật tử Hàn Quốc tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 8

Lễ thắp nến cầu nguyện cho hòa bình thế giới trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 do Việt Nam đăng cai tổ chức, tối 16/5/2008, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 9

Thả chim cầu nguyện hòa bình tại lễ thượng cờ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, được tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 10

Các đại biểu trong nước và quốc tế chụp ảnh tại Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, sáng 8/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 11

Các tăng ni, phật tử tại cầu nguyện tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 - năm 2014, do Việt Nam tổ chức từ ngày 7-11/5/2014. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 12

Các đại biểu dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 tham quan danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, sáng 10/5/2014. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 13

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, sáng 8/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 14

Lễ tụng kinh cầu Quốc thái, dân an, hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, tối 9/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 15

Đại lễ tụng kinh và thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, tối 10/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 16

Lễ rước và cầu nguyện chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 trên đường phố Hà Nội, tối 12/5/2014. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam 17

Các đại biểu thực hiện nghi thức Tắm phật tại Lễ tụng kinh cầu Quốc thái, dân an, hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, tối 9/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 

Nguồn: baomoi.com