Qua hàng triệu năm hình thành, kiến tạo và biến đổi bởi xâm thực, biển tiến-biển lùi đã khắc họa vào núi những ngấn biển như những khuông nhạc của đất trời. Dấu vết các lần biển tiến trước đây thể hiện qua hàng loạt các ngấn sóng biển xâm thực trên vách đá dưới chân núi Đồng Võ, động Thiên Hương.

Động Thiên Hương cao gần 60m, dài 40m và rộng 20m. Vòm động tựa quả chuông lớn bao bọc, điện trong động thờ Linh từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung.

Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung là Nguyên phi của Lý Huệ Tông sau được tấn phong Hoàng hậu, Bà sinh hạ hai công chúa là Thuận Thiên và Chiêu Thánh. Sau Khi vua Lý Huệ Tông mất bà là vợ Thái sư Trần Thủ Độ và góp nhiều công lớn trong việc ổn định Triều đình, tổ chức hậu phương vững chắc cho hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông xâm lược. Bà được vua Trần thái Tông sắc phong Linh Từ Quốc Mẫu. 

Khi bà về vùng căn cứ địa Hành Cung Vũ Lâm cùng nhà Trần chống quân Nguyên Mông, bà đã truyền dạy cho nhân dân vùng đất Ninh Hải nghề thêu ren. Đến nay tại vùng đất này nghề thêu ren vẫn luôn được duy trì và phát triển.

Động Thiên Hương - giữa không gian núi sông hùng vĩ và làng quê thanh bình, nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, là điểm tham quan, chiếm bái, về nguồn của mọi người dân Việt Nam.


Tin bài: Nguyễn Vân