Sau chiến thắng quân Nguyên – Mông, nhân dân đã dựng đền Thái Vi trên nền cung điện cũ tưởng nhớ công ơn của các vua, tướng lĩnh nhà Trần như: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, hoàng hậu Thuận Thiên, các tướng Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải Hoàng thái hậu và thờ vọng vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông. 

Đền được kiến trúc theo lối “Nội công ngoại quốc” uy nghi, trầm mặc với nhiều công trình bằng đá được chạm khắc công phu, tỉ mỉ, đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật. Phía trước đền có giếng ngọc xây bằng đá xanh, sau đền là dãy núi đá Cấm Sơn. Tại đền còn lưu giữ nhiều văn bia, chuông đồng thế kỷ 17 ghi về việc trùng tu đền.

Từ xưa đến nay, đền vẫn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân trong vùng và sự tham gia đông đảo của du khách thập phương. Hàng năm, đền tổ chức lễ hội từ ngày 14-16 tháng 3 (âm lịch) tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân, 3 năm một lần vào các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội lớn (hội Tổng).

Với những giá trị tiêu biểu đó, đền Thái Vi được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa Quốc gia năm 1994.

Tin bài: Nguyễn Vân