1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, UBND tỉnh và của Sở Du lịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và khách du lịch.

2. Tập trung đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời các trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng; bố trí nhân lực đảm bảo điều kiện phục vụ khách du lịch tốt nhất. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng các dịch vụ tại đơn vị.

3. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở khách du lịch tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch; tuyên truyền giới thiệu sản phẩm du lịch của đơn vị và của tỉnh đến khách du lịch.

4. Tăng cường quản lý về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ: Thực hiện bình ổn giá dịch vụ du lịch, không tăng giá trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, gây sốt giá, kiếm lời bất chính, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của du lịch Ninh Bình nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

5. Ban Quản lý các khu, điểm du lịch triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

6. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Nhà nước.

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Du lịch và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, đồng thời xử lý nghiêm túc các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nguồn: sodulich.ninhbinh.gov.vn