Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong Chi bộ luôn được Chi uỷ Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An quan tâm, chú trọng bồi dưỡng các quần chúng ưu tú, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Do đó, đảng viên mới được kết nạp vào Đảng đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định.

Được sự quan tâm, bồi dưỡng của Chi bộ cùng sự giúp đỡ của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, sau một thời gian rèn luyện, học tập, phấn đấu cùng sự cố gắng không ngừng, hai quần chúng ưu tú là Vũ Thuỳ Dung và Phan Thị Thu Hiền đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An.

Công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng 4

Đồng chí Phạm Sinh Khánh, Chi uỷ viên thông qua Quyết định kết nạp đảng viên

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Sinh Khánh, Chi uỷ viên thông qua Quyết định kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí Vũ Thuỳ Dung và Phan Thị Thu Hiền. Tiếp đó, đồng chí Bùi Quang Ninh, Đảng uỷ viên, Phó Bí thư Chi bộ Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã trao Quyết định Kết nạp đảng và tặng hoa cho 02 đồng chí đảng viên mới. Dưới lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 02 đồng chí Vũ Thuỳ Dung và Phan Thị Thu Hiền đã đọc Tuyên thệ, nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng 2

Đồng chí Vũ Thuỳ Dung đọc Tuyên thệ

Công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng 3

Đồng chí Phan Thị Thu Hiền đọc Tuyên thệ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Chi bộ Bùi Quang Ninh chúc mừng 02 quần chúng ưu tú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của 2 đồng chí Vũ Thuỳ Dung và Phan Thị Thu Hiền trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn đảng viên mới sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng 6

Đồng chí Bùi Quang Ninh, Đảng uỷ viên, Phó Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi lễ

Công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng 7

Công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng 5

Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định Kết nạp đảng và tặng hoa cho 02 đồng chí đảng viên mới

Phó Bí thư Chi bộ cũng đề nghị các đảng viên trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ các đảng viên mới trong hoạt động công tác để các đồng chí trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với niềm tin yêu của đảng viên trong tập thể Chi bộ cũng như giữ trọn lời thề thiêng liêng người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Tin bài; Ảnh: Linh Linh