Khóa tập huấn diễn ra trong 02 ngày, từ 17-18/11/2020, với sự tham gia, góp mặt của 20 học viên là các cán bộ quản lý và nhân viên đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Chương trình tập huấn “Phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch  bền vững” tại Ninh Bình 4

Khóa tập huấn với mục tiêu là sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:
•     Xác định sản phẩm du lịch trong bối cảnh thị trường Việt Nam;
•     Phân tích được tầm quan trọng của phát triển sản phẩm du lịch và khác biệt hóa đối với doanh nghiệp;
•     Tiến hành phân tích thị trường cơ bản để có thể phát triển các sản phẩm du lịch mới cho doanh nghiệp của họ;
•     Mô tả các bước trong quá trình phát triển và khác biệt hóa các sản phẩm du lịch;
•     Phối hợp trong một nhóm để lập ra kế hoạch phát triển một sản phẩm du lịch cho doanh nghiệp của họ có tính đến xu hướng thị trường, mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và sự cân nhắc về du lịch bền vững.

Chương trình tập huấn “Phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch  bền vững” tại Ninh Bình 3

Trong 02 ngày tập huấn, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập nội dung của 03 bài học, đó là: Sản phẩm du lịch và du lịch bền vững; Quá trình phát triển sản phẩm du lịch và Khác biệt hóa sản phẩm du lịch. Với 07 chủ đề cụ thể như sau: 
•     Chủ đề 1. Xác định một sản phẩm du lịch;
•     Chủ đề 2: Du lịch có trách nhiệm và bền vững;
•     Chủ đề 3: Các thành tố và đặc điểm của sản phẩm du lịch;
•     Chủ đề 4. Quy trình phát triển sản phẩm du lịch;
•     Chủ đề 5. Các cân nhắc về mục tiêu thị trường và kinh doanh khi phát triển các sản phẩm du lịch;
•     Chủ đề 6. Khác biệt hóa sản phẩm;
•     Chủ đề 7. Những cân nhắc trong khác biệt hóa sản phẩm du lịch bền vững.

Sau mỗi bài học, các học viên đều có bài tập nhóm và sẽ phải thực hiện Bài thuyết trình cuối khóa theo nhóm. 

Chương trình tập huấn “Phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch  bền vững” tại Ninh Bình 2

Trong thời gian đào tạo, bên cạnh việc được các giảng viên đến từ SSTP truyền thụ những kiến thức chuyên sâu về phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch bền vững, các học viên còn được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, bàn bạc, tìm kiếm các giải pháp khả thi xây dựng sản phẩm du lịch tại doanh nghiệp của mình… Qua đó, tạo tiền đề cho quan hệ hợp tác, liên kết xây dựng chuỗi giá trị, sản phẩm khác biệt cho du lịch Ninh Bình phát triển bền vững trong tương lai.

Chương trình tập huấn “Phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch  bền vững” tại Ninh Bình 1

Sau 02 ngày học tập sôi nổi và nghiêm túc, khóa tập huấn đã thành công tốt đẹp với Lễ bế giảng và trao Giấy chứng nhận tham dự khóa học cho các học viên vào cuối buổi chiều ngày 18/11/2020./.

Tin bài: Bùi Lan