Ngày 25.6.2014 tại Kỳ họp thứ 38, Ủy ban di sản Thế giới đã công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới – Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á theo 3 tiêu chí nổi bật toàn cầu.

Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch một cách bền vững 2

Ủy ban UNESCO Việt Nam trao kỷ niệm chương cho những cá nhân có thành tích trong việc bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Tràng An. Ảnh: NT

Quần thể danh thắng Tràng An nằm trên địa bàn của 20 xã, phường thuộc 5 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình. Bao gồm 3 khu bảo tồn là Khu di tích Lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư, Khu Danh thắng Tràng An – Tam Cốc – Bích Động và Khu rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư.

Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích 12.252 ha, trong đó Khu Di sản thế giới có diện tích 6.226 ha, vùng bảo vệ Di sản (vùng đệm) có diện tích 6.026 ha.

Ngay từ khi Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong khu di sản làm tốt công tác quản lý, bảo tồn gắn với phát triển du lịch một cách bền vững và có trách nhiệm.

Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch một cách bền vững 3


Năm 2018, lượng du khách du lịch đến với Tràng An đạt 6,2 triệu lượt người. Ảnh: NT

Tại hội nghị, các chuyên gia của UNESCO, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Di sản văn hóa Việt Nam và các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong lĩnh vực đều đánh giá cao công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của tỉnh Ninh Bình.

Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch một cách bền vững 4


Ông Mai Phan Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Ông Mai Phan Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đánh giá cao công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản của tỉnh Ninh Bình trong 5 năm qua, đặc biệt là Sở Du lịch, Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An, Doanh nghiệp Xuân Trường…

Trong thời gian tới, việc đảm bảo cân bằng giữa bảo tồn và phát triển sẽ tiếp tục là một nhiệm vụ hàng đầu đối với các di sản, nhất là với di sản đầy sức sống như Quần thể Danh thắng Tràng An.

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý văn hóa, di sản, chính quyền tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An trong công tác quản lý, xử lý những vấn đề bảo tồn để gìn giữ và phát huy giá trị của một di sản hỗn hợp độc đáo của nhân loại cho các thế hệ mai sau.

Nguồn:dulich.laodong.vn