Theo Báo cáo được trình bày tại Hội nghị, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid -19 trên thế giới và ở Việt Nam diễn biến phức tạp, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Du lịch, sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác. Công tác tuần tra, phát hiện kịp thời và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi làm ảnh hưởng đến Di sản được đặc biệt chú trọng; công tác quản lý tài nguyên, trật tự xây dựng, kinh doanh dịch vụ lưu trú khách du lịch, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn hóa, văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch và các hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trong khu Di sản luôn được tăng cường; chất lượng nguồn nhân lực và công tác phục vụ, đón tiếp khách đã cơ bản đi vào chuyên nghiệp; công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu Di sản Tràng An được duy trì, ngày càng đa dạng về nội dung và hình thức từng bước tạo dựng được hình ảnh và thương hiệu du lịch Ninh Bình tại khu Di sản Quần thể danh thắng Tràng An.

Hội nghị đã nhận được 04 ý kiến tham luận của đại diện các Phòng Quản lý Môi trường, Hợp tác Đối ngoại, Nghiệp vụ nghiên cứu và Tổ chức Hành chính. Theo đó, các ý kiến tham luận đã nêu bật được các hoạt động của các bộ phận trong năm 2020 và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà tập thể, cán bộ, viên chức Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An đạt được trong năm vừa qua, góp phần vào thành tích chung của ngành Du lịch Ninh Bình. Năm 2020, toàn thể cán bộ Ban đã đoàn kết, phấn đấu, dành nhiều tâm huyết trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Trong năm 2021 tới, đồng chí Phó Giám đốc mong muốn Ban Quản lý sẽ chú trọng nhiều hơn nữa đến công tác số hóa gắn với công tác quản lý, bảo tồn di sản; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi làm ảnh hưởng tới Di sản; xây dựng phương án tham dự phù hợp Hội nghị thường niên thứ 45 của Ủy ban di sản thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid đang diễn biến phức tạp ; gắn các hoạt động chuyên môn với các hoạt động của Năm du lịch Quốc gia 2021 – Hoa Lư, Ninh Bình; phối hợp với Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Kế hoạch quản lý Di sản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để gửi Trung tâm di sản Thế giới.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo nêu trên, đồng chí Bùi Việt Thắng, Giám đốc Ban Quản lý xin hứa trên tinh thần đoàn kết, phấn đấu, Ban sẽ nỗ lực triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra cho năm 2021. Đồng chí Bùi Việt Thắng cũng mong muốn trong thời gian tới Ban sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Du lịch.

Với những kết quả đạt được trong năm vừa qua, thay mặt Ban lãnh đạo Sở Du lịch, đồng chí Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở đã biểu dương, khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Theo đó, tập thể Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch, 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 12 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch.

Chiều cùng ngày, Ban quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An cũng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động của ban Thanh tra Nhân dân và một số tham luận có nội dung sâu sắc, thiết thực, gắn với tình hình thực tế của cơ quan.

Phát huy những thành tích đã đạt được và với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, năm 2021, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phấn đấu sẽ hoàn thành tốt Nghị quyết hội nghị đề ra./.

Tin bài: Phòng Hợp tác Đối ngoại