Tràng An

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư" năm 2019

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư" năm 2019

Xem thêm

Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/20118 của Chính Phủ

Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/20118 của Chính Phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu...

Xem thêm

Quy chế Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Quy chế Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Xem thêm

Quyết định số 1261/QĐ-UBND

Quyết định số 1261/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, giai đoạn 2016-2020, tầm...

Xem thêm

Nghị định 109 Quy định về bảo vệ và quản lý di sản thế giới

Nghị định 109 Quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

Xem thêm

Phân vùng quản lý, bảo tồn

Khu di sản được chia thành năm phân vùng quản lý nhằm xác định các hình thức sử dụng khác nhau và các phương pháp bảo tồn phù hợp với những hình...

Xem thêm

Giá trị nổi bật toàn cầu

Quần thể Danh thắng Tràng An là di sản văn hóa và thiên thiên thế giới, được ghi danh trong Danh mục Di sản Thế giới theo ba tiêu chí (trích dẫn tóm...

Xem thêm

Giới thiệu về Quần thể danh thắng Tràng An

Nằm ở cực nam của Đồng bằng Châu thổ sông Hồng, Ninh Bình cách Hà Nội khoảng 90 km về phía đông nam, Khu di sản có diện tích 6.226 ha, vùng đệm có...

Xem thêm