Tràng An

Phân vùng quản lý, bảo tồn

Khu di sản được chia thành năm phân vùng quản lý nhằm xác định các hình thức sử dụng khác nhau và các phương pháp bảo tồn phù hợp với những hình...

Xem thêm

Giá trị nổi bật toàn cầu

Quần thể Danh thắng Tràng An là di sản văn hóa và thiên thiên thế giới, được ghi danh trong Danh mục Di sản Thế giới theo ba tiêu chí (trích dẫn tóm...

Xem thêm

Giới thiệu về Quần thể danh thắng Tràng An

Nằm ở cực nam của Đồng bằng Châu thổ sông Hồng, Ninh Bình cách Hà Nội khoảng 90 km về phía đông nam, Khu di sản có diện tích 6.226 ha, vùng đệm có...

Xem thêm