1. Từ 00h00 ngày 18/7/2021 các khu, điểm du lịch, các di tích tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch đến khi có thông báo mới.

2. Các cơ sở lưu trú du lịch nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế tại phần mềm “Vietnam Health Declaration”, tổ chức thực hiện việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 tại địa chỉ https://safe.tourism.com.vn hàng ngày, thực hiện nghiêm khai báo khách lưu trú hàng ngày cho các cơ quan chức năng để tổng hợp, theo dõi. Những khách sạn đã được UBND tỉnh phê duyệt làm khu cách ly tập trung phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan.

3. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tạm dừng tổ chức các chương trình tham quan, du lịch đến và đi liên quan các địa phương đang có dịch. Các phương tiện vận chuyển khách du lịch phải được vệ sinh khử khuẩn theo quy định.

4. Yêu cầu các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người không cần thiết, phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Người đứng đầu, người được giao quản lý các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

5. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với 02 tổ kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 của Sở và các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Ban quản lý khu du lịch, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 1

Tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 2

Nguồn: sodulich.ninhbinh.gov.vn