1. Thường xuyên rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và của tỉnh, nhất là hướng dẫn chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực du lịch.

2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: Rà soát tất cả các du khách đang lưu trú tại đơn vị, báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng các trường hợp khách đến từ các ổ dịch do Bộ Y tế công bố để tổ chức giám sát, theo dõi, cách ly y tế theo quy định.

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch theo quy định, khai báo lưu trú, khai báo y tế đối với khách theo quy định. Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện kinh doanh và các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của trung ương và của tỉnh.

Đối với 9 khách sạn được quyết định thành lập làm khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch: rà soát, siết chặt việc quản lý, giám sát hoạt động liên tục 24/24, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong thời gian khách lưu trú, cách ly tại khách sạn. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong khu cách ly tập trung và lây từ khu cách ly ra cộng đồng.

3. Các đơn vị tiếp tục đăng ký và khai báo hàng ngày an toàn Covid-19 tại địa chỉ https://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch Covid-19.

4. Đề nghị Hiệp hội du lịch Ninh Bình tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu hội viên chủ động thực hiện nghiêm nghị quyết số 86/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của các cấp, các ngành về phòng, chống dịch Covid-19.

Các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh thông báo kịp thời đến số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế: 1900 9095 để có hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: sodulich.ninhbinh.gov.vn