Những năm vừa qua, thiên tai ở nước ta diễn biến bất thường, phức tạp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đặc biệt là miền Trung. Công tác phòng chống thiên tai luôn được chú trọng, được cả hệ thống chính trị và xã hội vào cuộc thực hiện đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trong đó, công tác thông tin, truyền thông là một giải pháp quan trọng trong việc phòng chống thiên tai. Việc truyền tải các thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác các thông tin về thiên tai, các biện pháp ứng phó khẩn cấp sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, nâng cao sự an toàn cho người nhân trước thiên tai.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông trong phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã biên soạn cuốn sổ tay “Hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai”. Sổ tay là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho cơ quan, đơn vị phòng chống thiên tai tại các cấp, các cơ quan truyền thông, các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức biên tập nội dung, phê duyệt và sử dụng các phương thức truyền thông phù hợp phổ biến thông tin, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ các cấp và người dân, nâng cao năng lực và sự chủ động phòng tránh thiên tai của cộng đồng và xã hội.

Cuốn sổ tay gồm 6 phần:
Phần 1: Khái quát chung.
Phần 2: Các hoạt động thông tin trước, trong và sau thiên tai.
Phần 3: Nhiệm vụ trong tổ chức thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai.
Phần 4: Khai thác, lưu trữ tài liệu truyền thông.
Phần 5: Một số bài học kinh nghiệm.
Phần 6: Các phụ lục (khai thác tài liệu truyền thông, các biểu mẫu, bản tin ngắn tuyên truyền đối với một số loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra).

Chi tiết tài liệu xem tại đây

Tin bài: Linh Linh