Tại Quần thể danh thắng Tràng An đã có 14/25 di chỉ khảo cổ hang động được khai quật hoặc thám sát. Tiêu biểu là Hang Trống, Hang Bói, Hang Mòi, Hang Thung Bình 1, Mái đá Vàng, Mái đá Ốc, Mái đá Ông Hay, Hang Áng Nồi, Mái đá Chợ, Núi Tướng 1, Thung Bình 2, Thung Bình 3, Thung Bình 4 và Hang Trâu. Trong các cuộc khai quật đã thu được hàng nghìn hiện vật gồm công cụ lao động bằng đá, bằng xương, vỏ nhuyễn thể, đồ gốm, di cốt động vật, các loài nhuyễn thể và di cốt của người Việt cổ hiện đang được lưu giữ trong 18 tủ hiện vật với 126 ngăn đặt tại Nhà đón tiếp Khu Du lịch sinh thái Tràng An. Mỗi hiện vật đều ẩn chứa những thông điệp vô giá của lịch sử, phản ánh đời sống, phong tục, tập quán sản xuất của tiền nhân. Đây là nguồn sử liệu thật quan trọng, kể lại câu chuyện chiếm cư và sự thích ứng của người Việt cổ ở Tràng An.

Số hoá bảo tồn các hiện vật, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An 2

 Trong thời kỳ công nghệ số phát triển như hiện nay, vấn đề lưu giữ, bảo tồn các hiện vật được coi là nhiệm vụ quan trọng với các cơ quan quản lý về di sản. Nắm bắt được xu hướng chung, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã sớm triển khai kế hoạch thống kê, số hóa lưu trữ hình ảnh các hiện vật đã khai quật tại Quần thể di sản Tràng An, giao cho Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu trực tiếp thực hiện. Hiện tại việc số hóa, xây dựng kho dữ liệu với hơn 4.000 hiện vật khai quật tại Quần thể  di sản Tràng An đã hoàn thành, công chúng sẽ được trải nghiệm, tương tác với các hiện vật khảo cổ một cách khoa học nhất với cách tiếp cận mới. Thông qua thư viện kỹ thuật số này, các di vật, hiện vật khảo cổ học được lưu giữ cẩn trọng với độ tin cậy và chính xác cao, dễ dàng tìm kiếm, tra cứu, có thể được quảng bá rất nhanh chóng thông qua mạng internet, không bị giới hạn về thời gian, địa điểm, ngôn ngữ, tạo cơ hội gắn kết với các nhà nghiên cứu khoa học, tăng sự hấp dẫn thu hút du khách đến với một miền di sản văn hóa và thiên nhiên tuyệt đẹp.

Số hoá bảo tồn các hiện vật, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An 4

Số hoá bảo tồn các hiện vật, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An 3

Số hóa hiện vật nhằm giới thiệu, lưu truyền cho các thế hệ mai sau hiểu về di sản Tràng An qua các thời kỳ lịch sử là một cách làm mới, thay đổi hướng tiếp cận di sản trong thời đại kỹ thuật số. Việc số hóa đã giúp bảo tồn bền vững những di sản vô giá góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa tạo ra cơ hội mới cho việc hấp dẫn du khách, thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Ninh Bình tiến xa hơn nữa, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
                                               

Tin bài: Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu
                                      Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An