Tham dự hội nghị trực tuyến có lãnh đạo Sở Du lịch, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các công ty dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh, thành viên hội đồng triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo Điều 31 mục 2 chương VIII về Hỗ trợ viên chức Hoạt động nghệ thuật và người lao động là Hướng dẫn viên Du lịch, Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch; Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 2

Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người, được chi trả một lần cho người lao động. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kèm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ: hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ; thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Sở Du lịch Ninh Bình đã thành lập Hội đồng triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với 03 tổ giúp việc: Bộ phận tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, bộ phận kiểm soát hồ sơ và bộ phận chi trả kinh phí hỗ trợ. Vì vậy các HDVDL có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022). Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình. Số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch, điện thoại: 0973.485.731, email: thuylinh.hoalu9290@gmail.com.

Nguồn: dulichninhbinh.com.vn