Sắc xuân Ninh Bình 1

Động Am Tiên- vẻ đẹp nơi "thâm sơn cùng cốc".

Sắc xuân Ninh Bình 2

Bái Đính ngày xuân.

Sắc xuân Ninh Bình 3

Bến thuyền Tam Cốc trong nắng mới.

Sắc xuân Ninh Bình 4

Vân Long một ngày đầu xuân.

Sắc xuân Ninh Bình 5

Bến thuyền Tràng An.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn