Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý xây dựng trong vùng bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An ngày 21/01/2015.

Quyết định số 83/QĐ-UBND