Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An ngày 17/12/2015.

Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND