Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An ngày 24/8/2015.

Quyết định số 26/QĐ-UBND

Quy chế đi kèm Quyết định số 26 (1)

Quy chế đi kèm Quyết định số 26 (2)