Ngày 03/4, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã tổ chức hội nghị triển khai Chủ đề công tác năm 2019; phát động thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Đồng chí Bùi Việt Thắng - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách cơ quan đã quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt. Tại hội nghị,  đồng chí đã nêu bật tầm quan trọng của việc “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Quần thể danh thắng Tràng An tổ chức Hội nghị triển khai Chủ đề công tác năm 2019 1

Quang cảnh hội nghị

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đã trao đổi, thảo luận và cụ thể hóa hơn, liên hệ cụ thể hơn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của cơ quan. Để hiểu sâu sắc hơn nữa các nội dung của Chủ đề năm 2019, tại hội nghị đã có 09 ý kiến được phát biểu đại diện cho các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bùi Việt Thắng đề nghị từng cá nhân tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch, đăng ký cam kết phấn đấu cụ thể và sát thực hơn để thực hiện có hiệu quả nội dung chủ đề công tác năm 2109; kết quả thực hiện Chủ đề phải là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề đồng chí Bùi Việt Thắng – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ đánh giá cao các ý kiến tham luận tại buổi sinh hoạt, quán triệt chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả tốt đẹp đã đạt được, khắc phục tồn tại, khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tin bài: Thế Hiển