QĐ công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2020