Tham dự Lễ kỉ niệm có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch; Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO); đại sứ quán các nước; lãnh đạo các ban, uỷ ban, văn phòng bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố có di sản thế giới; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện cộng đồng dân cư trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và truyền hình đến ghi hình...

Ngày 16/11/172, tại Kỳ họp lần thứ 17 diễn ra ở Paris (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua công ước về Bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới. Công ước 1972 là công ước duy nhất gắn công tác bảo vệ thiên nhiên với bảo tồn di sản văn hoá, bao gồm những cơ sở pháp lý đảm bảo mối quan hệ cân bằng, hài hoà giữa con người với thiên nhiên. Đến nay Việt Nam đã có 8 khu di sản được UNESCO ghi danh là di sản thế giới, trong đó Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) là di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỉ niệm, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thể hiện sự tự hào khi Ninh Bình là địa phương có di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên ở Đông Nam Á. Do đó, việc giữ gìn, bảo vệ di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An luôn được chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình xác định là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chung tay và có trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền và của cả cộng đồng trong vùng di sản. Thông qua Lễ kỉ niệm 50 năm công ước Bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới, tinh thần của Công ước 1972 sẽ tiếp tục được lan toả sâu rộng hơn nữa, để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá và thiên nhiên, tạo nguồn nội lực và lợi thế quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Ninh Bình tổ chức Lễ Kỉ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới (1972-2022) 6

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỉ niệm

Thay mặt Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hóa, các cơ quan tư vấn UNESCO; các chuyên gia, các nhà khoa học trong và quốc tế đã luôn quan tâm, giúp đỡ tỉnh Ninh Bình trong việc quản lý, bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Cũng tại Lễ kỉ niệm, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng các di sản thế giới tại Việt Nam đã đóng góp hiệu quả và tích cực vào việc phát triển bền vững kinh tế-xã hội, phát triển du lịch, quảng bá văn hoá lịch sử và thiên nhiên của Việt Nam đối với bạn bè thế giới. Tuy nhiên, các địa phương cũng cần tăng cường hơn nữa các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào việc quản lý, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới, thực hiện trên cơ sở các công ước di sản và tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác Việt Nam – UNESCO hướng tới gìn giữ và bảo tồn di sản cho thế hệ mai sau.

Ninh Bình tổ chức Lễ Kỉ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới (1972-2022) 7

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại lễ Kỉ niệm, Bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Quần thể danh thắng Tràng An. Sự kết hợp chặt chẽ và thành công giữa bảo vệ di sản và phát triển kinh tế - du lịch đã giúp Tràng An được UNESCO lựa chọn là mô hình thí điểm dự án về du lịch bền vững, nhằm tăng cường lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Ninh Bình tổ chức Lễ Kỉ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới (1972-2022) 5

Bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO phát biểu tại Lễ kỉ niệm

Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới (1972-2022) được tổ chức cùng lễ đón tiếp Tổng Giám đốc UNESCO với nhiều hoạt động ý nghĩa đã thể hiện vai trò, đóng góp và trách nhiệm của Việt Nam; đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế và tầm quan trọng của Việt Nam trong mối quan hệ thiết thực giữa Việt Nam và UNESCO. Bên cạnh đó, Lễ Kỉ niệm cũng góp quần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của du lịch Ninh Bình tới bạn bè quốc tế và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn các giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới.

Tin bài: Linh Linh