Vị trí khai quật tại cánh đồng nằm ở phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành với diện tích 600m2, thời gian thực hiện từ giữa tháng 9/2021 đến hết năm 2021.

Hiện công tác khai quật đang thực hiện theo tiến độ đề ra, đảm bảo việc bảo vệ địa tầng của di tích. Bên cạnh đó, công tác khai quật khảo cổ đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương.

Ninh Bình: Khai quật khảo cổ khu vực phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành 2

Nhiều hiện vật có giá trị lịch sử được tìm thấy qua công tác khai quật. 

Ninh Bình: Khai quật khảo cổ khu vực phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành 3

Công tác khai quật được thực hiện hết sức tỉ mỉ. 

Ninh Bình: Khai quật khảo cổ khu vực phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành 4

Ninh Bình: Khai quật khảo cổ khu vực phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành 5

Địa điểm khai quật nằm ở phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn