Theo đó, căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản chỉ đạo số 425/UBND-VP6 ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình hướng dẫn cụ thể về hồ sơ hưởng hỗ trợ theo quy định. Đối tượng được nhận hỗ trợ là HDVDL có thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp tại Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, giá trị thẻ còn hạn đến thời điểm nộp hồ sơ, có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người, được chi trả một lần cho người lao động. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kèm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ: hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ; thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

HDVDL có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022 (thứ 2 và thứ 4 hàng tuần). Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình. Số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch, điện thoại: 0973.485.731, email: thuylinh.hoalu9290@gmail.com.

Nguồn: dulichninhbinh.com.vn