Những cánh đồng lúa nối tiếp như dệt lên bức thảm thiên nhiên giữa đất trời. ((Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ninh Bình: Đặc sắc cánh đồng lúa mùa gặt ở Tam Cốc 3

Người dân Tam Cốc thu hoạch thành quả lao động sau nhiều thời gian chăm sóc. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ninh Bình: Đặc sắc cánh đồng lúa mùa gặt ở Tam Cốc 1

Ninh Bình: Đặc sắc cánh đồng lúa mùa gặt ở Tam Cốc 2

Ninh Bình: Đặc sắc cánh đồng lúa mùa gặt ở Tam Cốc 4

Ninh Bình: Đặc sắc cánh đồng lúa mùa gặt ở Tam Cốc 5

Ninh Bình: Đặc sắc cánh đồng lúa mùa gặt ở Tam Cốc 6

Nguồn: vietnamplus.vn