Từ ngày 15/11/2021 – 01/12/2021 chỉ đón khách du lịch trong tỉnh (những người đang sinh sống và làm việc, học tập tại tỉnh Ninh Bình). Từ ngày 01 - 31/12/2021, bên cạnh việc đón khách du lịch trong tỉnh, sẽ tổ chức thí điểm đón khách du lịch ngoài tỉnh thông qua chương trình du lịch khép kín, an toàn do các doanh nghiệp du lịch tổ chức. Trong giai đoạn này, lựa chọn, cho phép một số công ty lữ hành tổ chức chương trình du lịch an toàn, khép kín từ Hà Nội đến Ninh Bình để đánh giá mức độ an toàn du lịch, trước khi mở cửa đón khách du lịch ngoài tỉnh.

Sau khi đánh giá mức độ an toàn, hoàn thiện quy trình, phương án phòng chống dịch... Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh cho phép đón khách du lịch ngoại tỉnh, dự kiến vào đầu tháng 1/2022.

Sở Du lịch đề nghị các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương, địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch. Không tiếp nhận các khách du lịch đến từ các vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp. Các văn bản quy định được cập nhật thường xuyên trên website ngành Du lịch tại địa chỉ: sodulich.ninhbinh.gov.vn.

Thực hiện Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch. Các cơ sở chủ động tự chấm điểm, duy trì thực hiện theo Bộ tiêu chí, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị.

Nguồn: sodulich.ninhbinh.gov.vn