Trong thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh; Tổng cục Du lịch và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19. Sở Du lịch đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện nay dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch triển khai ngay một số nhiệm vụ sau:

Một là: Theo dõi chặt chẽ, nếu có khách đi cùng chuyến bay với người dương tính với vi rút Covid-19 nêu trên; khách đến từ các vùng dịch; khách có dấu hiệu đau mỏi người, khó thở, sốt… đến tham quan, lưu trú và sử dụng dịch vụ tại đơn vị phải tổ chức cách ly ngay và thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế, Sở Du lịch để có biện pháp xử lý theo quy định.

Hai là: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch và các cơ quan liên quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ba là: Tích cực tuyên truyền, vận động lao động tại đơn vị và khách du lịch  thực hiện nghiêm các quy định và hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới, của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

Sở Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nguồn: Phòng Quản lý Du lịch