Mùa vàng Tam Cốc đẹp nao lòng 1

Dòng Ngô Đồng vàng rực đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Mùa vàng Tam Cốc đẹp nao lòng 2

Dòng Ngô Đồng vàng rực đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Mùa vàng Tam Cốc đẹp nao lòng 3

Dòng Ngô Đồng vàng rực đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Mùa vàng Tam Cốc đẹp nao lòng 4

Dòng Ngô Đồng vàng rực đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Mùa vàng Tam Cốc đẹp nao lòng 5

Du khách trong và ngoài nước đến tham quan Tam Cốc - Tràng An. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Mùa vàng Tam Cốc đẹp nao lòng 6

Dòng Ngô Đồng vàng rực đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Mùa vàng Tam Cốc đẹp nao lòng 7

Dòng Ngô Đồng vàng rực đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Mùa vàng Tam Cốc đẹp nao lòng 8

Toàn cảnh dòng sông Ngô Đồng nằm giữa cánh đồng lúa chín. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Nguồn: baomoi.com.