Mùa gặt ở Tam Cốc

Người dân dùng thuyền để vận chuyển lúa đã thu hoạch về nhà.

 
Mùa gặt ở Tam Cốc
Mùa gặt ở Tam Cốc

Mùa gặt ở Tam Cốc

Nguồn: baoninhbinh.org.vn