Lượt khách đến Quần thể danh thắng Tràng An trong năm 2018 1

Đón sớm mai ở Tràng An

Năm 2018, Quần thể danh thắng Tràng An đã đón trên 6,25 triệu lượt khách, tăng 2% so với năm 2017, trong đó khách nội địa đạt trên 5,52 triệu lượt, khách quốc tế  đạt trên 731 nghìn lượt, tăng lần lượt là 2% và 2,8% so với năm 2017. Năm qua, Quần thể danh thắng Tràng An không ngừng đổi mới, mở rộng các tour, tuyến nhằm kích cầu du lịch, kích thích sự tò mò muốn được khám phá vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của du khách. Cùng với đó, một số điểm du lịch như Hang Múa, Tuyệt Tịnh cốc (Động Am Tiên) mang theo những cảnh quan thiên nhiên nên thơ, trữ tình như làn gió mới thu hút lượng khách đến Quần thể ngày càng tăng.

Lượt khách đến Quần thể danh thắng Tràng An trong năm 2018 2

Bến thuyền Khu du lịch sinh thái Tràng An

Lượt khách đến Quần thể danh thắng Tràng An trong năm 2018 3

Hang Múa - điểm nhấn mới 

Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã triển khai có hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước về du lịch; chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các doanh nghiệp, chính quyền các địa phương và cộng đồng dân cư trong khu Di sản triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn hóa, văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng du lịch cho cán bộ quản lý, nhân viên tại các khu, điểm du lịch; liên tục kết hợp với các đơn vị lữ hành trong cả nước, các cơ quan truyền thông xây dựng các sản phẩm du lịch mới; Tăng cường quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông, hội chợ, hội thảo… 

Phải khẳng định, các khu, điểm du lịch trong Quần thể danh thắng Tràng An trở thành hạt nhân chính trong thúc đẩy phát triển du lịch của toàn tỉnh, tạo sự bứt phá, khẳng định vị trí du lịch Ninh Bình trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thắng lợi thực hiện Nghị Quyết 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020.

Tin bài: Linh Linh; Ảnh: Sưu tầm