Tham dự Lớp tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND huyện Hoa Lư; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo HĐND - UBND xã Ninh Hải; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các thôn trong xã; các đồng chí đại diện cho cơ sở kinh doanh dịch vụ Du lịch và nhân dân địa phương trên địa bàn xã Ninh Hải.

Phát biểu tại Lớp tập huấn, đồng chí Bùi Quang Ninh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An báo cáo công tác quản lý Di sản trên địa bàn xã Ninh Hải, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn và thách thức trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản.

Di sản thiên nhiên và văn hoá thế giới Quần thể danh thắng Tràng An được coi là nguồn tài nguyên vô giá tạo nên sức hút du lịch riêng, là điểm sáng để phát triển du lịch. Do đó, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch là vấn đề luôn được quan tâm và chú trọng. Để thực hiện được mục tiêu vừa phát triển du lịch, vừa bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản cần có sự chung tay của các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương với tư cách là những chủ nhân của di sản trong các hoạt động bảo vệ, quản lý và khai thác di sản.

Lớp tập huấn đã được nghe phổ biến một số quy định về quản lý Di sản; Quy chế phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Hoa Lư trong công tác quản lý, bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong đó có các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, cảnh quan; Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và vi phạm trong kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch... 

Cũng tại Lớp tập huấn, đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, giảng viên trường Đại học Hoa Lư đã trình bày kỹ năng phát triển sản phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong vùng di sản và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh du lịch để các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có thể áp dụng, triển khai phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch bền vững. Bên cạnh đó cũng tuyên truyền các hướng dẫn và biện pháp triển khai thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trong hoạt động du lịch, phù hợp với các quy định phòng chống dịch của Trung Ương và của tỉnh. Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ Di sản, chấp hành các quy định trong hoạt động du lịch và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của các tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ du lịch trong địa bàn xã Ninh Hải và trong khu vực huyện Hoa Lư.

Tin bài, Ảnh: Linh Linh