Hội nghị tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An gắn với bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững nằm trong Kế hoạch hàng năm của Ban quản lý. Mục đích của Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng của Di sản và những giá trị của Di sản cho cộng động địa phương nói chung và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu Di sản nói riêng.

Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu và các học viên đại diện cho các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên địa bàn xã Ninh Hải, Ninh Thắng – huyện Hoa Lư. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe giới thiệu khái quát về công tác quản lý Di sản trong thời gian qua, phổ biến một số quy định quản lý Di sản trong đó có Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, các quy định về bảo vệ môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các quy định của kinh doanh lưu trú du lịch trong vùng Di sản.

Tin bài: Trịnh Giang